Groepsaanbod hellend dakisolatie (langs binnenzijde)

Voor hellend dakisolatie langs de binnenzijde werd een prijsvraag georganiseerd vooraf aan het project. Dit heeft geleid tot prijs- en kwalitatieve afspraken met onze partner-aannemer.

Meer info over de werking en het traject bij zoldervloer-isolatie, vind je hier.

Werkzaamheden binnen dit groepsaanbod

 • Het plaatsen van de isolatie zelf
 • Het plaatsen van een dampscherm
 • Andere beschermingsmaatregelen, zoals afdekfolies en dampdichting (niet steeds noodzakelijk)
 • De opkuis van de werken
 • Het afleveren van de nodige documenten m.b.t. het aanvragen van premies

Niet inbegrepen: opkuis van de zolder, aanpassingswerken aan het dak indien nodig

 

Types hellend dakisolatie langs binnenzijde in dit groepsaanbod

Binnen het groepsaanbod zijn de meest voorkomende materiaaltypes opgenomen:

 • Inblaasisolatie (cellulose, minerale wol, houtwol)
 • Zachte isolatie (minerale wol)
 • Plaat isolatie (Isomo, PIR of XPS)

De keuze voor het ene dan wel het andere materiaal hangt vooral af van je daktructuur, de nood aan opslag en enkele economische of ecologische overwegingen. Bij jouw aanmelding, zal je op basis van enkele gegevens worden toegeleid naar het ene, dan wel het andere isolatiemateriaal. Op basis van hiervan krijg je een afspraak bij de meest geschikte aannemer.

Normering

 • De basis R-waarde (= isolatiewaarde) bedraagt minimaal 5 m².K/W. Enkel in geval van een onvoldoende dikke houtstructuur, wordt een R-waarde van 4,5 aanvaard.
 • Alle van toepassing zijnde STS-normen en NBN EN normen dienen gevolgd, alsook de materiaalvoorschriften van de fabrikant.
 • Daarnaast werden afspraken gemaakt met betrekking tot veiligheid.